Administrare resurse umane

 

Serviciile noastre pot fi acordate exclusiv online.

 

- Redactarea contractelor individuale de muncă;

- Recomandări privind clauzele contractuale;

- Întocmirea actelor adiționale privind modificările survenite în executarea contractului individual de muncă;

- Întocmirea deciziilor de suspendare/încetare suspendare contracte individuale de muncă;

- Întocmirea deciziilor de încetare ale contractelor individuale de muncă;

- Întocmirea dosarului de angajare;

- Actualizarea informaţiilor personale;

- Actualizarea informaţiilor privind funcţia de bază, persoanele aflate în întreținere, casa de sănătate, realizarea de alte venituri;

- Evidenta si completarea informaţiilor privind zilele de concediu efectuate (concediu de odihnă, concediu medical, concediu fără plată, concediu de creștere și îngrijire a copilului etc.);

- Organizarea arhivei fizice și/sau electronice a departamentului de resurse umane;

- Întocmirea adeverințelor privind vechimea în muncă, adeverințe șomaj, adeverințe medic de familie, spital etc.